21 Februari 2012

#ALLAH MAHA KAYA & MAHA PEMBERI REZEKI#

Bismillah,

Sungguh اللّه memberi rizki tanpa ada kesulitan & sama sekali tak terbebani. Ath-Thohawi rahimahullah dalam matan kitab aqidahnya berkata, “اللّه itu Maha Pemberi Rizki & sama sekali tak terbebani”.

Seandainya semua makhluk meminta pada اللّه, Dia akan memberikan pada mereka & itu sama sekali tak akan mengurangi kerajaan-Nya sedikitpun juga. Dalam hadits qudsi disebutkan, اللّه Ta’ala berfirman Wahai hamba-Ku, seandainya orang-orang yg terdahulu & orang-orang yg belakangan serta semua jin & manusia berdiri di atas bukit untuk memohon kepada-Ku, kemudian masing-masing Aku penuh permintaannya, maka hal itu tak akan mengurangi kekuasaan yg ada di sisi-Ku, melainkan hanya seperti benang yang menyerap air ketika dimasukkan ke dalam lautan” [HSR Muslim #2577 dari Abu Dzar al-Ghifari].Mengenai hadits ini, Ibnu Rajab rahimahullah berkata, “Hadits ini memotivasi setiap makhluk untuk meminta pada اللّه & meminta segala kebutuhan pada-Nya” [Jaami'ul 'Ulum wal Hikam, 2:48].

Dalam hadits dikatakan, Rasulullah صلى الله عليه و سلم bersabda, “اللّه Ta’ala berfirman padaku, ‘Berinfaklah kamu, niscaya Aku akan berinfak (memberi ganti) kepadamu.’ Dan Rasulullah صلى الله عليه و سلم bersabda, “Pemberian اللّه selalu cukup & tak pernah berkurang walaupun mengalir siang & malam. Adakah terpikir olehmu, sudah berapa banyakkah yang diberikan اللّه sejak terciptanya langit & bumi? Sesungguhnya apa yang ada di tangan اللّه tak pernah berkurang karenanya” [HSR Bukhari #4684; Muslim #993].

Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah berkata, “اللّه sungguh Maha Kaya. اللّه yg memegang setiap rizki yg tak terhingga, yakni melebihi apa yg diketahui setiap makhluk-Nya” [Fathul Bari 13:395].

Semoga bermanfaat.

Tidak ada komentar: