18 Oktober 2009

AMALAN SAAT BERWUDHU & DOA SETELAHNYA

Oleh : Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts Al Ilmiyah wal Ifta, Saudi Arabia

Tanya:
Amalan apakah yang dianjurkan ketika berwudhu', dan apakah doa yang mesti diucapkan setelahnya?

Jawab :
Alhamdulillah, tatacara wudhu' menurut syariat adalah sebagai berikut:

Hendaklah ia mengucapkan 'bismillah' berdasarkan hadits yang berbunyi:
"Tidak sempurna wudhu' yang tidak dimulai dengan membaca asma Allah (bismillah)."
[SHAHIH.HR At-Tirmidzi 56].

-Menuangkan air dari bejana (gayung) untuk mencuci telapak tangan sebanyak tiga kali.
-Kemudian menyiduk air dengan tangan kanan lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya sebanyak tiga kali.
-Kemudian membasuh wajah sebanyak tiga kali.
-Kemudian mencuci kedua tangan sampai siku sebanyak tiga kali.
-Kemudian mengusap kepala dan kedua telinga sekali usap.
-Kemudian mencuci kaki sampai mata kaki sebanyak tiga kali. Ia boleh membasuhnya sebanyak
dua kali atau mencukupkan sekali basuhan saja. Setelah itu hendaknya ia berdoa:

"Asyhadu allaa ilaaha illallah wahdahu laa syarikalahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu".[SHAHIH. HR Muslim 1/209].

"Allahummaj 'alnii minat tawwabiin, waj'alnii minal mutathahhiriin." [SHAHIH. HR. At Tirmidzi
1/78, dan lihat Shahih At-Tirmidzi 1/18, dan dishahihkan oleh Al Albani dalam Al Irwa (96)]

Artinya: "Saya bersaksi bahwa tiada ilaah yang berhak disembah dengan benar selain Allah semata tiada sekutu bagi-Nya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Yaa Allah jadikanlah hamba termasuk orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri."


(Dinukil dari Fatawa Lajnah Daimah V/231. Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts Al Ilmiyah wal Ifta,
Dewan Tetap Arab saudi untuk riset-riset ilmiyah dan fatwa)

Catatan penulis :
Adapun bacaan niat ...usholli nawaitul wudhu'a... dst sama sekali tida ada dalil shahih yg
menerangkannya, wallahu a'lam.

Tidak ada komentar: